Menu Zavřeno

Alignery

VÝROBA ZÁKLADNÍCH SETŮ pro posuny do 2mm – maximálně 20 dlah.

PERSONALIZOVANÉ BALENÍ S LOGEM VAŠÍ ORDINACE.

PODLE VAŠICH POKYNŮ PŘIPRAVÍME VIRTUÁLNÍ SETUP.

KOMUNIKACE A PŘEDÁVÁNÍ DAT pomocí nového modulu SW KEFALO.

INTERAKTIVNÍ KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ PŘES INTERNET V ČEŠTINĚ.

Hyrax

Design a výroba individualizovaného ortodontického aparátu Hyrax. Pevné spoje pájené laserem, skvělá retence bez nutnosti separace.

Indirect bonding

Návrh a 3D tisk nosičů pro nepřímé lepení zámků. Podporovány zámky a kanyly všech předních výrobců.

CoCr retainer

Návrh a tisk CoCr retenčního individualizovaného drátu. Vstupní data z intraorálního skeneru 3shape Trios nebo v otevřeném formátu STL.

Jiné ortodontické výrobky