Menu Zavřeno

Implantační šablona

Navigovaná implantologie. Od Vámi navržené pozice implantátů, plánované s pomocí 3D CBCT snímku. Po autoklavovatelnou, biotolerantní autoklávovatelnou zčásti nebo plně navigovanou chirurgickou šablonu. S možností dodání imediátního provizoria.

Dummy pro autotransplantaci

Předvídatělnejší výsledek autotransplantace díky biokompatibilnímu a autoklavovatelnému dummy. Vztvořeno dle 3D CBCT RTG snímku.